Vil du ændre din praksis som leder? Så skal du handle før

Praksis med at handle gratis

Praksis med at handle gratis

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Begreberne ’socialt drama’, æstetisk drama’, ’affektiv refleksion og ’perspektiverende refleksivitet’ har vi allerede stiftet bekendtskab med i det ovenstående. Det der stadig står uforklaret er ’liminalitet’ eller overgangsritualer – et fænomen, hvis betydning først blev tydeligt i projektet gennem en nøjere granskning af læringsmetoderne (MAET og 'The Audience Wheel') og deres effekt. For at lederne bedre kunne knytte an til at skulle performe affektivt-æstetiskblev vi i forskerteamet nødt til at gennemføre liminale ritualer og derved tydeligt markere dem som overgange mellem det sociale drama og det æstetiske drama. Et overgangsritual er .

Helbredsscreening i almen praksis - BORA UiB

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få faglige nyheder og tilbud om arrangementer og kurser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Kvalitet i Almen Praksis - Sjælland

Overgangsritualet har til hensigt at gøre lederne parate til at arbejde med det æstetiske drama og reflektere over deres erfaringer Derefter sætter deltagerne sig i mindre grupper. Jeg sidder over lederen Joan, der er den første, som skal fortælle om sine erfaringer. Imens lytter resten af ledergruppen, delt ind i to grupper, som beskrevet under ”The Audience Wheel”.
 

En anden væsentlig betragtning til videregivelse angår ikke selve læringsdesignet, dets metoder og overgangsritualer, men den rolle proceslederen eller aktionsforskeren spiller i eksperimentet.

Undersøgelsesspørgsmålet for denne del lyder: Hvordan kan æstetisk performance føre til en mere vedvarende ændring af lederes organisatoriske praksis? Jeg anvendte teorier om transformativ læring som grundlag for, at ledere kunne reflektere over deres erfaringer med æstetisk performance. Her var det metoder til refleksion over den påvirkning, der sker gennem æstetisk performance, som blev udviklet for at lederen kunne forstå og dermed ændre sin daglige praksis.

Det er vigtigt, at ledere (og andre aktører) ved, hvad der kan ske, når de arbejder med æstetisk performance, da sanselige påvirkninger kan forårsage krænkelse af andres grænser.

Spejling: Grete har været nødt til at lave figur delt i to, på den ene side stor glæde, på den anden side noget der ikke er som det skal være.

Min forskning viser, at læring er vigtig i forbindelse med organisatoriske forandringer – det er vanskeligt at gennemføre forandringer uden læring, hvis forandringen skal være solidt forankret i lederes praksis. Om læring i sig selv, uden æstetisk baserede metoder, ville føre til forandringer i lederes praksis er dog tvivlsomt. For eksempel ville det at træne rene refleksive/kognitive metoder, uden at have erfaringer med æstetisk baserede eksperimenter formentlig ikke føre til bæredygtige forandringer. Apropos min grundantagelse: Handl før du tænker, fremfor at tænke før du handler.

En offentlig ordregiver kan ikke anmode en tilbudsgiver om at indlevere nye referencer efter tilbudsfristens udløb, hvis referencerne benyttes til at vurdere tilbudsgiverens egnethed.

Afgørende er her at finde balancen mellem afgrænsning og åbning, hvilket kræver en dobbeltrolle mellem at være intern game-sætter og ekstern observatør, når der skal guides processer og samtidig samles data som grundlag for analyse og udforskning.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar