E-handel | Salg og Service

E og s handel richmond

E og s handel richmond

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Du kan kun deltage i workshoppen, såfremt du har fået godkendt din ansøgning, og deltagelse i workshoppen er en forudsætning for at kunne gøre brug af tilskudsvoucheren på kr. Når du har været igennem workshoppen, kan du bruge tilskudsvoucheren på kr. til at købe privat rådgivning. Du kan kun deltage i én workshop.

Digital handel - Salling Group

På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

E-handel - Tag en uddannelse i e-handel | Cphbusiness

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregå ende uddannelse.

SMV:Digital tilbyder gratis workshops

Med bachelorprojektet skal du vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på at lø se en relevant problemstilling i praksis. Det afsluttende bachelorprojekt tager udgangspunkt i en praksisnæ r problemstilling og udarbejdes i samarbejde med din praktikvirksomhed.

E-handel | UCL

Du vil på top up uddannelsen læ re at arbejde med forskellige e-handelsteknologier og blive skarp på digital forretningsforstå else. Du vil blive undervist i customer experience, creative content, dataanalyse, Google Analytics og advanced digital marketing.

Du vil opleve en projektorienteret undervisningsform, som indeholder digitale læ remidler, gruppearbejde og individuelle opgaver med fokus på din dagligdag i din praktikvirksomhed.

Alt dette forbereder dig til de forskellige jobtyper, der findes inden for e-handel og digital markedsfø ring etc.

Du vil blive certificeret i Google Analytics og Google Ads.

På 7. semester bliver du mere specialiseret inden for dataanalyse, advanced digital marketing og creative content. Du på begynder din praktik i marts, og praktikken her vil re anderledes end på andre uddannelser, da den stræ kker sig over bå de 7. og 8. semester. Praktikken starter med en introuge og fortsæ tter derefter 7 dage om ugen i 8 uger, hvor du arbejder med at bringe din viden fra undervisningen i spil i praksis.

Vi bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen og må lrette indholdet på hjemmesiden. Ved at klikke ACCEPTÉ R giver du samtykke til, at vi og tredjeparter anvender cookies på hjemmesiden.

Med en professionsbachelor i e-handel får du i løbet af 6½ år både en solid teoretisk viden om digitale forretninger og masser af praktisk erfaring med e-handelsvirksomheder.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 6 A9-side. I forhold til den motiverede ansø gning læ gger vi væ gt på fø lgende:

Hverdagen er fyldt med anledninger til at give en flot buket blomster, og flowr gør det endnu nemmere at glæde en, man holder af. er Salling Groups blomsterbutik på nettet, hvor blomsterne bestilles online og sendes direkte til døren.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar